Четвер, 20.02.2020, 02:17
Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS

Відділ освіти, молоді та спорту Розівської РДА

Вітаємо Вас на сайті відділу освіти, молоді та спорту Розівської РДА
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Доступ до публічної інформації

Перелік

Наказів начальника відділу освіти, молоді та спорту РДА (крім тих, що стосуються кадрових, внутрішніх та організаційних питань)

 

До уваги запитувачів!

 

Запит на інформацію до відділу освіти, молоді та спорту Розівської районної державної адміністрації Запорізької області (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:

 

Електронна пошта: rozaosvita@ukr.net

 

усно: телефон (06162) 97-1-62 факс (06162) 97-4-69;
 

 

Графіки особистих прийомів громадян та особистих виїзних прийомів громадян начальником відділу, графіки проведення прямих «гарячих» телефонних ліній

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту Розівської районної державної адміністрації

_________________ В.В.Білоусова

 

 

 

 

Графік особистого прийому громадян на 2018 рік

 

Середа 9.00 - 12.00

 

Гаряча лінія щоденно за тел. 97-1-62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

письмово: 70300, смт.Розівка, вул.Центральна, 104 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

 

Місце надання форм запитів: кабінет відділу освіти, молоді та спорту Розівської райдержадміністрації.

 

Службове приміщення для роботи запитувачів з документами та їх копіями: кабінет відділу освіти, молоді та спорту Розівської райдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Правила внутрішнього трудового розпорядку та розпорядок роботи відділу освіти

 

 

Затверджую:

Начальник відділу освіти,

молоді та спорту

райдержадміністрації

_____________ В.В.Білоусова

_____________

 

 

 

Правила

внутрішнього трудового розпорядку для

працівників відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації Запорізької області

 

1. Загальні положення.

1.1 Відділ освіти, молоді та спорту Розівської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації і підпорядковується голові районної державної адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

1.2 Відділ у межах, визначених Положенням повноважень, забезпечує дотримання Конституції України, реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», Указів і розпоряджень Президента України, Постанов Верховної Ради України, Постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно – правових актів, рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та місцевих органів влади в галузі освіти.

1. Відділ будує свою роботу на засадах законності, персональної відповідальності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, ділового обговорення і вирішення конкретних питань, гласності, відкритості, урахування думки замовників освіти, незалежності від політичних, громадських та релігійних об'єднань. До складу відділу входять: начальник, спеціалісти з питань освіти, секретар, структурні підрозділи. Структурні підрозділи діють відповідно до Положень про них.

2. Організація виконання правил внутрішнього трудового розпорядку та режиму роботи розпорядку.

2.1 Правила внутрішнього розпорядку поширюються на всіх працівників відділу і є обов'язковими до виконання.

2.2 Усі питання, пов'язані із застосуванням цих правил, розв'язує заступник голови з гуманітарних питань райдержадміністрації за поданням начальника відділу, а у випадках, передбачених чинним законодавством,- спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

2.3 Прийняття на посади відділу державних службовців здійснюються у порядку, передбаченому ст. 15-19 Закону України «Про державну службу» та Положенням про відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації. Прийняття осіб на посади, що не відносяться до посад державної служби, проводиться згідно з Кодексом законів про працю України.

2.4 Із метою забезпечення оперативного управління закладами освіти начальник відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації затверджує розподіл функцій між працівниками і структурними підрозділами, координує їх роботу, у разі потреби делегує їм окремі повноваження.

2.5 Працівники відділу користуються усіма правами та несуть обов'язки в повному обсязі згідно з чинним законодавством України про працю, а також умов трудового договору (контракту).

2.6 Для працівників відділу установлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними. Вихідними днями є субота і неділя.

Робочий день починається о 8.00 і завершується о 17.15. У п'ятницю робочий день завершується о 16.00. У передсвяткові дні тривалість робочого дня зменшується на одну годину. Обідня перерва протягом робочого дня триває з 12.00 до 13.00 години.

2.7 Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники відділу (державні службовці) зобов’язані за розпорядженням начальника відділу з'являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

2.8 Начальник відділу залучає працівників відділу до чергування у відділі, райдержадміністрації у вихідні, святкові та неробочі дні.

Забороняється залучати до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні вагітних жінок і матерів, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей – інвалідів або дітей віком від трьох до чотирнадцяти років, не можуть залучатися до чергування у вихідні, святкові та неробочі дні без їх згоди.

2.9 Графік надання щорічних відпусток погоджується з профспілковим комітетом і затверджується начальником відділу до 05 січня на кожний календарний рік.

За рішенням начальника відділу працівники відділу можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки.

2.10 Начальник відділу відряджає працівників у відрядження з відшкодуванням витрат на відрядження та виплатою інших компенсацій відповідно до законодавства України про працю.

Рішення про відрядження працівника приймається начальником відділу і оформляється наказом із зазначенням у ньому місця, терміну, мети і завдання відрядження.

Працівник до виїзду у відрядження складає план роботи, після приїзду в разі потреби – письмовий звіт про підсумки виїзду, який затверджує начальник відділу.

Посвідка про відрядження із резолюцією начальника відділу протягом трьох робочих днів передається в бухгалтерію.

В окремих випадках цей термін може бути продовжений начальником відділу.

2.11 Працівник відділу у випадках і порядку, передбаченому ст. 22 Закону України «Про державну службу», може бути відсторонений від виконання службових обов'язків. Рішення про відсторонення від виконання повноважень за посадою приймається заступником голови з гуманітарних питань райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

2.12 За невиконання чи неналежне виконання працівником відділу службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує відділ, до нього можуть застосовуватися такі дисциплінарні стягнення:

а)догана;

б) попередження про неповну службову відповідність;

в) затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду;

г) звільнення.

До працівників відділу, які не є державними службовцями, за порушення трудової дисципліни можуть застосовуватися дисциплінарні стягнення, передбачені ст. 147 Кодексу законів про працю України.

Притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності здійснюється у порядку, передбаченому розділом Х Кодексу законів про працю України.

2.13 Припинення трудового договору може мати місце лише з підстав, передбачених чинним законодавством, а також за умовами, передбаченими трудовими договорами (контрактами).

3. Планування роботи.

3.1 Відділ планує свою роботу на перспективу відповідно до програм економічного та соціального розвитку району на календарний рік, кожний квартал та місяць; працівники відділу – щотижнево відповідно до планів відділу та з урахуванням поточного моменту і ситуації, що складається в районі.

3.2 Плани роботи відділу і працівників затверджуються начальником відділу.

3.3 Плани роботи відділу складаються завідуючим КНМУ «Розівський районний методичний кабінет» із залученням усіх працівників відділу і подаються на розгляд начальнику відділу до першого числа місяця, що передує року (кварталу), на який планується робота.

3.4 Секретар відділу у п'ятиденний термін із дня затвердження планів роботи відділу забезпечує надсилання відповідних витягів підпорядкованим навчально – виховним закладам, іншим підвідомчим установам, а також адресатам, які додатково визначаються начальником відділу.

3.5 Хід виконання планів роботи заслуховується на засіданнях колегій відділу, оперативних нарадах, нарадах при директору та їх заступників.

4.Проведення нарад, колегій. Підготовка матеріалів за ними.

4.1 У відділі проводяться такі наради:

а) оперативні наради відділу;

б) засідання колегії.

4.2 Оперативні наради відділу проводяться кожної п’ятниці начальником згідно з планом роботи з 14.00 тривалістю не довше однієї години. У разі потреби можуть скликатися позачергові наради.

4.3 Перелік питань, які розглядатимуться на нараді, коло запрошених визначається за погодженням з начальником відділу та затверджується ним.

4.4 Про час та місце проведення наради завчасно повідомляє секретар відділу, про що робиться відповідний запис у книзі телефонограм.

4.5 Головним спеціалістом – інспектором шкіл відділу готується план проведення наради, ведеться й оформляється короткий протокол, контролюється виконання прийнятих рішень, даних доручень.

4.6 За матеріалами нарад та на виконання чи за результатами виконання рішень, доручень, у разі потреби можуть видаватися накази по відділу.

4.7 Засідання колегії проводяться згідно з річним планом роботи відділу та за рішенням начальника не рідше одного разу в кварталі в кінці місяця. На вимогу начальника відділу або однієї третьої частини членів колегії може скликатися позачергове її засідання.

4.8 Підготовка матеріалів колегії відділу покладається на секретаря колегії.

4.9 Головні спеціалісти, керівники навчально – виховних закладів, члени колегії та окремі посадові особи завчасно подають секретарю для включення до плану роботи колегії питань, які вважають за доцільне розглянути на засіданні колегії. До переліку додається довідка про мотиви внесення питання на розгляд колегії. Перелік питань, які виносяться на колегію, попередньо погоджуються з начальником відділу.

4.10 Матеріали з питань, що виносяться на обговорення колегії, повинні подаватися не пізніше ніж за 5 днів до засідання колегії. Ці матеріали включають:

- проект рішення колегії, а також проект наказу відділу, спрямований на реалізацію рішення колегії;

- доповідну записку про проект рішення колегії;

- довідку про погодження проекту рішення із зацікавленими організаціями, а також про зауваження до проекту;

- список осіб, які запрошуються на засідання колегії.

4.11 Про засідання колегії складається протокол. Протокол колегії підписується головою та секретарем.

4.12 Матеріали колегії зберігаються в секретаря відділу.

4.13 Проведення нарад, семінарів планується з таким розрахунком, щоб не відволікати працівників від навчальної діяльності.

5. Видача наказів, розпоряджень, рішень.

5.1 Управлінська діяльність в відділі здійснюється шляхом видання та прийняття розпорядчих документів.

Відділ у межах своєї компетенції видає такі нормативно – правові акти:

  • накази;
  • рішення колегії відділу (відповідно до п.10 Положення);
  • положення;
  • інструкції;
  • вказівки.

Підставами видання розпорядчих документів є:

  • нормативно – правові акти, які є чинними на території України (п.2 Положення);
  • конкретні доручення вищестоящих органів;
  • здійснення виконавчої та розпорядчої діяльності з метою виконання відділом покладених на нього завдань (п.3 Положення);
  • потреба у правовому регулюванні діяльності відділу.

5.2 Вирішення найбільш важливих питань, а також питань, що стосуються всіх або декількох підвідомчих організацій, викладаються у наказах відділу та рішеннях колегії. Конкретні питання виконання та уточнення прийнятих наказів і рішень викладаються у вказівках.

5.3 Розпорядчі документи, що надходять до відділу від вищестоящих органів, доводяться до підвідомчих організацій шляхом видання наказів та вказівок, у яких викладається зміст документа вищестоящого органу стосовно завдань відділу;

За підготовку проектів наказів відповідає спеціаліст із питань освіти, керівник структурного підрозділу відповідно до розподілу обов’язків.

5.4 Підписані накази після розмноження надсилаються за призначенням не пізніше ніж у триденний термін із дня підписання.

6. Організація діловодства.

Відповідальність за організацію та правильне ведення діловодства відповідно до державних стандартів у сфері діловодства покладається на секретаря відділу, а в частині ведення діловодства колегії відділу – на секретаря колегії.

6.1 Приймання документів.

6.1.1 Уся кореспонденція, що надходить до відділу, приймається централізовано в приймальні начальника секретарем. Працівникам апарату відділу забороняється приймати кореспонденцію від представників інших установ.

6.1.2 Уся кореспонденція, що надійшла до відділу, підлягає обов’язковому попередньому розгляду та реєстрації у журналах відповідно до встановленої номенклатури. Кореспонденція реєструється в день її отримання.

Скарги і заяви громадян, вирішення яких входить до компетенції місцевих органів влади та їх підрозділів, підлягають попередньому розгляду цими органами.

6.1.3 Не підлягають попередньому перегляду секретарем відділу з підписом «особисто».

6.1.4 Зареєстрована і попередньо переглянута кореспонденція, за винятком документів, указаних у п. 6.1.3 цього регламенту, у день її реєстрації передається на розгляд начальнику відділу, а в разі його відсутності – головному спеціалісту – інспектору шкіл або завідуючому КНМУ «Розівський районний методичний кабінет».

Кореспонденція, указана у ч. 2 п. 6.1.2 надсилається секретарем після окремого візування начальником до органів, що безпосередньо вирішують питання, порушені у скарзі або заяві.

6.1.5 Наслідки розгляду кореспонденції фіксуються у журналах, які ведуться секретарем відповідно до затвердженої номенклатури справ, та всі документи за підсумками розгляду зберігаються в окремих папках.

6.2 Складання та виконання документів.

6.2.1 Службові документи оформляються відповідно до державних стандартів на бланках відділу.

Окремі документи (заяви працівників, деякі службові довідки тощо) оформляються не на бланках відділу. Документи, підготовлені, крім відділу, іншими установами, також оформляються не на бланках.

6.2.2 Відповідальність за зміст, правильну підготовку та оформлення службових документів покладається на осіб, яким доручено їх виконання.

Відповідальність за зміст документа, який візується кількома особами, несуть в однаковій мірі всі ці особи.

6.2.3 Проекти документів погоджується з установами, організаціями і посадовими особами, які відповідно до їх компетенції мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються у проекті.

6.2.4 Погодження може здійснюватися як в відділі (внутрішнє погодження), так і з іншими установами (зовнішнє погодження).

  1. Формою внутрішнього погодження проекту документа є його візування. Віза включає в себе підпис особи, яка візує документ, і дату. За необхідності зазначається найменування посади цієї особи та розшифровується підпис ( прізвище, ініціали).

Внутрішньому візуванню підлягають усі службові документи, які готують працівниками відділу. Таке погодження проводиться начальником відділу, а в разі його відсутності – головним спеціалістом – інспектором шкіл. Проекти наказів відділу повинні, крім основного тексту, містити відповідні (пояснення, заяви, акти), погоджуватися з начальником, а в разі його відсутності – із головним спеціалістом – інспектором шкіл.

6.2.6 Зовнішнє погодження проектів документів оформляється грифом погодження. Гриф погодження включає в себе такі елементи: слово ПОГОДЖЕНО, найменування посади, особистий підпис, особистий підпис, ініціали і прізвище особи, з якою погоджується документ.

6.2.7 Відмітки про внутрішнє погодження проставляються на останньому аркуші першого примірника документа, нижче підпису, з лівого боку.

Листи й інші вихідні документи візуються на примірнику, який залишається в установі.

6.2.8 Проходження документа в відділі супроводжується обов’язковим проставленням на ньому:

- відмітка про реєстрацію документа, що проставляється на нижньому полі першого аркуша, праворуч;

- відмітки про взяття документа на контроль, що проставляється на правому верхньому полі першого аркуша документа (на рівні заголовка до тексту) і позначається КОНТРОЛЬ;

- відмітки про виконання документа і направлення його до справи, що проставляється на нижчому полі першого аркуша документа і має такі дані: коротку довідку про виконання (якщо немає документа про виконання), слова ДО СПРАВИ і номер документа, у яку документ буде підшито, дату направлення у справу.

6.2.9 Усі документи відділу мають конкретних виконавців. Виконавцями документа є особи, указані в розпорядчому документі (наказі, вказівці, рішенні тощо), та особи, указані в резолюції начальника, а також безпосередні виконавці.

У тих випадках, коли документи виконуються кількома виконавцями, відповідальність за організацію виконання несе виконавець, який у резолюції вказаний першим.

6.2.10 Контроль відділу з метою забезпечення своєчасного та якісного виконання встановлюється за виконанням:

- Законів України, Указів Президента, постанов Верховної Ради України, нормативно – правових актів Кабінету Міністрів України;

- рішень, розпоряджень і доручень обласної та районної рад, обласної та районної державної адміністрацій, Департамент освіти і науки, молоді та спорту України;

- листів депутатів Верховної Ради України та місцевих рад. Контролю підлягають також документи органів державної влади, в яких вказані строки виконання. За вказівкою начальника відділу на контроль беруться й інші документи.

6.2.11 Службові документи знімаються з контролю начальником відділу.

6.3 Друкування документів.

6.3.1 Друкування і множення документів здійснюється секретарем відділу.

Рукописи, що здають до друку, повинні бути розбірливо написані і ретельно та вивірені та завізовані виконавцем.

Рукописи, написані нечітко або олівцем, до друку не підлягають.

На рукописі виконавець указує кількість примірників, що потрібно друкувати (множити), на якому папері (бланк, формат тощо).

6.3.2 Друкований текст перевіряє особа, яка підготувала документ. Якщо будуть виявлені друкарські помилки, пропуск тощо, виконавець повертає секретарю надруковані аркуші разом із рукописом для виправлення.

6.4 Вихідна документація.

6.4.1 Вихідна документація обробляється і відправляється централізовано в день її одержання секретарем відділу від посадових осіб відділу.

6.4.2 Вихідна документація підлягає обов’язковій реєстрації у книзі вихідної документації.

6.5 Уся вхідна і вихідна документація підшивається в окремих папках і зберіться відповідно до встановлених термінів.

7. Організація прийому відвідувачів.

7.1 Прийом відвідувачів із виробничих і службових питань проводиться щоденно працівниками відділу відповідно до своїх функціональних обов’язків.

7.2 Прийом відвідувачів з особистих питань здійснює:

- начальник відділу в середу з 09.00 по 12.00

7.3 Облік відвідувачів здійснюється особами, що проводять прийом.

Порядок ведення обліку відвідувачів визначається начальником відділу.

Пропозиції, заяви і скарги громадян, які надходять в відділ розглядаються в терміни відповідно до законодавства.

 

 

 

 

Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829